سرویس ها

فالوور ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
261 فالور فیک اینستاگرام >> {شروع : ۰ الی30 دقیقه} بدون پشتیبانی توضیحات 7,900  تومان 20000/1000 فعال
278 فالوور ارزان کیفیت متوسط بدون جبران ریزش توضیحات 19,800  تومان 200000/1000 1 ساعت 10 دقیقه فعال
279 فالوور ارزان🥇 سرور 2 توضیحات 32,900  تومان 50000/500 18 ساعت 20 دقیقه فعال
282 فالوور ارزان باکیفیت سرعت پایین توضیحات 34,900  تومان 500000/500 15 ساعت 45 دقیقه فعال
280 فالوور اینستاگرام | استارت بین 1ساعت تا 48ساعت توضیحات 35,900  تومان 50000/500 4 ساعت 56 دقیقه فعال
291 فالوور ارزان کیفیت متوسط همراه با هدیه توضیحات 37,900  تومان 500000/500 فعال
299 فالوور اینستاگرام [ میکس ] [ ریزش کم ] ✔ توضیحات 38,900  تومان 500000/500 فعال
284 فالوور ارزان سرعت کیفیت متوسط با ریزش کم توضیحات 49,900  تومان 300000/500 6 ساعت 33 دقیقه فعال
292 فالوور اینستاگرام [ استارت آنی ] [ ریزش کم ] ✔ توضیحات 49,900  تومان 500000/500 فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
285 فالوور ایرانی 🌹10تا 30 درصد ایرانی بستگی به وضیعت سرور دارد🌹 توضیحات 89,900  تومان 10000/500 3 ساعت 55 دقیقه فعال
286 فالوور ایرانی کیفیت متوسط - 120,000  تومان 10000/500 3 ساعت 29 دقیقه فعال
289 فالوور ایرانی سرور 1🌹70درصد ایرانی🌹 توضیحات 239,000  تومان 20000/200 2 ساعت 25 دقیقه فعال
290 فالوور ایرانی🌹 90درصد ایرانی🌹 توضیحات 389,000  تومان 20000/200 1 ساعت 8 دقیقه فعال
بسته های فالو98
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
193 بسته 1(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 110,000  تومان 10/1 فعال
194 بسته 2(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 199,000  تومان 10/1 فعال
195 بسته 3(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 279,900  تومان 10/1 18 ساعت 17 دقیقه فعال
196 بسته 4(شامل 👤فالوور_❤لایک_👀ویو) توضیحات 359,000  تومان 10/1 فعال
لایک ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
230 لایک ارزان کیفیت متوسط سرعت متوسط توضیحات 3,900  تومان 30000/500 1 ساعت 59 دقیقه فعال
232 لایک ارزان کیفیت خوب توضیحات 5,000  تومان 100000/500 2 ساعت 13 دقیقه فعال
233 لایک ارزان همراه با جبران ریزش توضیحات 5,000  تومان 100000/500 فعال
231 لایک ارزان❤ کیفیت متوسط سرعت خوب❤ توضیحات 6,900  تومان 10000/500 29 دقیقه فعال
235 لایک ارزان کیفیت خوب توضیحات 7,900  تومان 150000/300 فعال
234 لایک ارزان کیفیت خوب پیشنهادی - 11,900  تومان 20000/500 فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
236 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور1 توضیحات 13,900  تومان 200000/500 27 دقیقه فعال
237 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️  سرور2 توضیحات 15,900  تومان 200000/500 30 دقیقه فعال
238 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور3 توضیحات 18,000  تومان 20000/500 31 دقیقه فعال
239 ✨❤لایک ایرانی اینستاگرام❤ سرور4 توضیحات 45,900  تومان 20000/200 42 دقیقه فعال
ویو ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
243 ویو Reel اینستاگرام سرور2 توضیحات 5,000  تومان 2147483647/500 41 دقیقه فعال
245 ویو IGTV اینستاگرام سرور2 توضیحات 5,000  تومان 2147483647/500 فعال
294 ویو پست سرور2 - 5,000  تومان 2147483647/500 فعال
240 ویو IGTV اینستاگرام سرور1 توضیحات 5,900  تومان 10000000/500 1 روز 10 ساعت 51 دقیقه فعال
241 ویو پست سرور1 توضیحات 5,900  تومان 10000000/500 4 دقیقه فعال
242 ویو Reel اینستاگرام سرور1 توضیحات 5,900  تومان 10000000/500 24 دقیقه فعال
246 ویو Reel اینستاگرام سرور3 توضیحات 6,900  تومان 100000000/500 فعال
247 ویو پست سرور3 توضیحات 6,900  تومان 100000000/500 فعال
248 ویو IGTV اینستاگرام سرور3 توضیحات 6,900  تومان 100000000/500 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
149 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 49,900  تومان 10000/10 1 ساعت 52 دقیقه فعال
150 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 49,900  تومان 10000/10 3 ساعت 56 دقیقه فعال
151 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 49,900  تومان 10000/10 فعال
152 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 49,900  تومان 10000/10 فعال
153 کامنت دلخواه توضیحات 75,000  تومان 10000/10 فعال
ویو استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
251 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 13,500  تومان 10000/500 فعال
249 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 14,900  تومان 10000/500 24 دقیقه فعال
252 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 16,000  تومان 10000/500 فعال
250 ویو برای 8 استوری اخر تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ توضیحات 16,900  تومان 10000/500 24 دقیقه فعال
امار پیج/ ریچ/ نرخ تعامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
257 ایمپرشن پست اینستاگرام توضیحات 5,900  تومان 10000/500 فعال
258 ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم توضیحات 7,900  تومان 100000/500 51 دقیقه فعال
260 سیو پست - 24,900  تومان 30000/500 فعال
259 سیو پست سرور 2 - 28,900  تومان 30000/500 46 دقیقه فعال