سرویس ها

فالوور ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
186 فالور فیک اینستاگرام >> {شروع : ۰ الی30 دقیقه} بدون پشتیبانی توضیحات 7,900  تومان 20000/500 فعال
187 فالور فیک اینستاگرام_رباتیک_ بدون پشتیبانی توضیحات 10,900  تومان 10000/500 فعال
188 فالوور کیفیت متوسط و سرعت پایین توضیحات 23,900  تومان 10000/500 فعال
189 فالوور ارزان سرعت پایین بدون جبران ریزش  - 26,900  تومان 10000/500 فعال
190 فالوور ارزان🥇 کیفیت خوب توضیحات 29,900  تومان 10000/500 فعال
191 فالوور ارزان باکیفیت عالی  - 35,900  تومان 15000/500 فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
126 فالوور ایرانی سرور 1 توضیحات 120,900  تومان 10000/200 فعال
127 فالوور ایرانی سرور 2 - 139,900  تومان 5000/200 فعال
128 فالوور ایرانی سرور 3 توضیحات 199,000  تومان 10000/200 فعال
129 فالوور ایرانی سرور 4 توضیحات 229,000  تومان 10000/200 فعال
بسته های فالو98
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
193 بسته 1(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو) توضیحات 110,000  تومان 10/1 فعال
194 بسته 2(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو) توضیحات 199,000  تومان 10/1 فعال
195 بسته 3(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو) توضیحات 279,900  تومان 10/1 فعال
196 بسته 4(شامل 👤فالوور_❤️لایک_👀ویو) توضیحات 359,000  تومان 10/1 فعال
فالوور سرعتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
130 فالوور سرعتی سرور 1 توضیحات 35,900  تومان 500000/10000 فعال
131 فالوور سرعتی سرور2 توضیحات 41,900  تومان 500000/10000 فعال
لایک ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
132 لایک ارزان سرور1 توضیحات 7,900  تومان 10000/500 فعال
133 لایک ارزان سرور 1 - 9,100  تومان 20000/500 فعال
134 لایک ارزان سرور 3 - 11,900  تومان 30000/500 فعال
135 لایک ارزان سرور 4 - 13,800  تومان 50000/300 فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
192 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور1 توضیحات 13,900  تومان 20000/500 فعال
137 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️  سرور2 توضیحات 15,900  تومان 100000/500 فعال
139 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور4 توضیحات 18,000  تومان 20000/500 فعال
138 ✨❤️لایک ایرانی اینستاگرام❤️ سرور3 - 43,000  تومان 20000/50 فعال
ویو ارزان اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
140 ویو IGTV اینستاگرام سرور1 - 5,000  تومان 10000000/500 فعال
141 ویو Reel اینستاگرام سرور1 - 5,000  تومان 10000000/500 فعال
142 ویو پست سرور1 - 5,000  تومان 10000000/500 فعال
143 ویو Reel اینستاگرام سرور2 - 6,900  تومان 10000000/500 فعال
144 ویو پست سرور2 - 6,900  تومان 100000/500 فعال
145 ویو IGTV اینستاگرام سرور2 - 6,900  تومان 10000000/500 فعال
ویو استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
146 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 7,900  تومان 20000/100 فعال
147 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 12,900  تومان 10000/100 فعال
148 ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع⚡️⚡️⚡️ - 14,900  تومان 10000/100 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
149 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص - 49,900  تومان 170/5 فعال
150 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی - 49,900  تومان 149/5 فعال
151 مجموعه کامنت تبریک عمومی - 49,900  تومان 80/5 فعال
152 مجموعه کامنت تسلیت - 49,900  تومان 27/5 فعال
153 کامنت دلخواه - 75,000  تومان 5000/10 فعال
پیام انبوه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
158 پیام انبوه تلگرام👈بسته 1000 تایی👉 توضیحات 390,000  تومان 10/1 فعال
159 پیام انبوه تلگرام👈بسته 2000 تایی👉 توضیحات 769,000  تومان 10/1 فعال
160 پیام انبوه تلگرام👈بسته 3000 تایی👉 توضیحات 1,109,000  تومان 10/1 فعال
161 پیام انبوه تلگرام👈بسته 5000 تایی👉 توضیحات 1,790,000  تومان 10/1 فعال
162 پیام انبوه تلگرام👈بسته 10000 تایی👉 توضیحات 3,699,000  تومان 10/1 فعال
دایرکت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
163 دایرکت انبوه👈بسته 1000 تایی👉 توضیحات 390,000  تومان 10/1 فعال
164 دایرکت انبوه👈بسته 2000 تایی👉 توضیحات 769,900  تومان 10/1 فعال
165 دایرکت انبوه👈بسته 3000 تایی👉 توضیحات 1,109,000  تومان 10/1 فعال
166 دایرکت انبوه👈بسته 5000 تایی👉 توضیحات 1,790,000  تومان 10/1 فعال
167 دایرکت انبوه 👈بسته 10000 تایی👉 توضیحات 3,699,000  تومان 10/1 فعال
امار پیج/ ریچ/ نرخ تعامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
179 ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم - 4,900  تومان 21000/100 فعال
180 سیو پست سرور 2 - 12,900  تومان 5000/100 فعال
181 سیو پست - 17,900  تومان 30000/100 فعال